Zwroty i reklamacje

Zwroty

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia zamówienia, składając oświadczenie (wg poniższego wzoru) o odstąpieniu od Umowy, np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@bmfashion.com.pl

Zwrot środków, z wyłączeniem kosztu przesyłki, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia z powrotem, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Zamówienie należy odesłać na adres sklepu B&M Fashion podany poniżej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od Umowy. 

Adres do zwrotu zamówień:

B&M Fashion Beata Zagajewska
ul. Kopernika 5/A2
14-200 Iława

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć w formie oświadczenia (wzór poniżej) wysłanego na adres e-mail: sklep@bmfashion.com.pl .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Kopernika 5/a2, 14–200 Iława

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w Regulaminie sprzedaży.